Een overzicht van de werkzaamheden van het natuurpark

Wat we zijn en waar we voor staan

Natuurparken zijn grootschalige landschappen van bijzondere aard en schoonheid, die voornamelijk bestaan uit landschapsbeschermings- en natuurgebieden. Zij dienen om het natuurlijke en culturele landschap met zijn flora en fauna in stand te houden en verder te ontwikkelen.

Zij ondersteunen duurzaam toerisme en creëren infrastructuur en aanbod voor recreatie, milieu-educatie en duurzame regionale ontwikkeling. Het ervaren en ontdekken van de bijzonderheden van de regio spelen een belangrijke rol.

Voortdurende samenwerking met de gemeenten en de regionale partners, waarbij de plaatselijke bevolking wordt betrokken, is van fundamenteel belang voor de uitvoering van de taken.

Als kwaliteitsnatuurpark richt het Natuurpark Bergisches Land zich op de taken en doelstellingen van de natuurparken in Duitsland 2030.

Zij is bezig met het opstellen van een natuurparkplan dat de taken, doelstellingen en concrete projecten bevat die de komende jaren als oriëntatie moeten dienen. Dit proces zal in 2023 voltooid zijn.

Er is een brochure van de Vereniging van Duitse Natuurparken over de taken en doelstellingen van natuurparken, die u hier kunt downloaden:

 

Het lijkt erop dat u Microsoft Internet Explorer gebruikt als uw webbrowser om toegang te krijgen tot onze site.

Om praktische en veiligheidsredenen raden we u aan een actuele webbrowser te gebruiken, zoals Firefox, Chrome, Safari, Opera of Edge. Internet Explorer geeft niet altijd de volledige inhoud van onze website weer en biedt niet alle benodigde functies.