Het kwaliteitsinitiatief van de vereniging van Duitse natuurparken

Wat is een kwaliteitsnatuurpark?

Het natuurpark Bergisches Land is in 2021 opnieuw als kwaliteitsnatuurpark aangewezen en behoudt dit keurmerk tot 2025.

Het kwaliteitsinitiatief voor natuurparken is ontwikkeld door de Vereniging van Duitse Natuurparken (VDN) in nauwe samenwerking met de natuurparken. De ontwikkeling ervan werd ondersteund door het Bundesamt für Naturschutz (BfN) met middelen van het Bondsministerie voor Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid (BMU). Het centrale doel is de natuurparken een instrument te bieden voor zelfbeoordeling en voortdurende verbetering van de kwaliteit van hun werk en hun aanbod. Deelname aan het kwaliteitsoffensief is vrijwillig. Tegelijkertijd is het kwaliteitsoffensief een instrument om politiek, bedrijfsleven en samenleving duidelijk te maken dat natuurparken een aanzienlijk potentieel hebben voor de geïntegreerde ontwikkeling van natuurbehoud, duurzaam toerisme, milieu-educatie en duurzame regionale ontwikkeling.

De voor het kwaliteitsoffensief geselecteerde criteria leggen de status quo van de Duitse natuurparken vast; door deze criteria te evalueren wordt de kwaliteit van het werk van de natuurparken meetbaar gemaakt.

De procedure

De kern van het kwaliteitsoffensief voor natuurparken is een catalogus van criteria die het werk van de natuurparken in 5 actieterreinen verdeelt:

  • Beheer en organisatie
  • Natuurbehoud en landschapsbeheer
  • Recreatie en duurzaam toerisme
  • Umweltbildung und Kommunikation
  • Duurzame regionale ontwikkeling

De criteriacatalogus bevat een natuurparkprofiel, waarin basisinformatie over het natuurpark is opgenomen en dat niet wordt geëvalueerd, alsmede in totaal 92 evaluatievragen over de bovengenoemde vijf actieterreinen. Op elk actiegebied kunnen maximaal 100 punten worden behaald, het mogelijke totale aantal punten is 500.
De natuurparken die deelnemen aan het kwaliteitsoffensief worden ook ter plaatse geëvalueerd door speciaal opgeleide kwaliteitsscouts.

De prijs

Natuurparken die ten minste 300 van de in totaal 500 mogelijke punten en ten minste 30 punten op elk actieterrein behalen, krijgen de titel "Kwaliteitsnatuurpark". De parken die deze scores nog niet halen, maar wel ten minste 100 punten, worden bekroond als "Partner Quality Offensive Nature Parks".

De bekroonde natuurparken ontvangen een certificaat. De "Kwaliteitsnatuurparken" hebben ook de mogelijkheid om met een overeenkomstig bord reclame te maken op al hun eigen materiaal en op hun website. Beide prijzen zijn beperkt tot vijf jaar. Daarna moeten de natuurparken zich telkens opnieuw aanmelden.

Het lijkt erop dat u Microsoft Internet Explorer gebruikt als uw webbrowser om toegang te krijgen tot onze site.

Om praktische en veiligheidsredenen raden we u aan een actuele webbrowser te gebruiken, zoals Firefox, Chrome, Safari, Opera of Edge. Internet Explorer geeft niet altijd de volledige inhoud van onze website weer en biedt niet alle benodigde functies.