Natuurpark Bergisches Land

Structuur en samenstelling

Het Natuurpark Bergisches Land bestaat in 2023 50 jaar.
Zij werd in 1973 opgericht als een vereniging met een bijzonder doel (overheidsbedrijf).

Het doel van de vereniging is de inrichting en exploitatie van het verenigingsgebied als natuurpark in overeenstemming met § 27 van de federale wet op het natuurbehoud.

Volgens dit artikel zijn natuurparken gebieden die op uniforme wijze moeten worden ontwikkeld en onderhouden en die

 • zijn grootschalig,
 • zijn voornamelijk beschermde landschapsgebieden of natuurreservaten,
 • zijn bijzonder geschikt voor recreatie vanwege hun landschappelijke
        omstandigheden en waar duurzame en waar duurzaam toerisme het doel is,
 • zijn aangewezen voor recreatie volgens de eisen van de ruimtelijke ordening,
 • het behoud, de ontwikkeling of het herstel van een landschap dat wordt
        gekenmerkt door een gevarieerd gebruik landschap en zijn
        verscheidenheid aan soorten en biotopen, en waarin de
        duurzaam landgebruik wordt daartoe nagestreefd,
 • zijn bijzonder geschikt om duurzame regionale ontwikkeling te bevorderen,
 • onderwijs voor duurzame ontwikkeling mogelijk maken.

Natuurparken moeten worden gepland, gestructureerd, ontwikkeld en verder ontwikkeld in overeenstemming met hun hierboven beschreven doelstellingen, rekening houdend met de doelstellingen en beginselen van natuurbehoud en landschapsbeheer.

De oppervlakte van de vereniging bedraagt 2.027 km², waarmee het natuurpark een van de grootste natuurparken van Duitsland is.

Leden van de belangenvereniging "Natuurpark Bergisches Land" zijn de Oberbergische Kreis, de Rheinisch-Bergische Kreis en de Rhein-Sieg-Kreis alsmede de zelfstandige steden Keulen, Remscheid, Solingen en Wuppertal.

Het hoofdkwartier van het Natuurpark Bergisches Land is Gummersbach, de districtsstad van de Oberbergische Kreis.

De organen van de vereniging zijn de verenigingsvergadering en de verenigingsvoorzitter.

De verenigingsvergadering bestaat uit vertegenwoordigers van de leden van de vereniging. Elk lid van de vereniging vaardigt drie personen af die gemachtigd zijn hem in de verenigingsvergadering te vertegenwoordigen, elk met één stem.
De Associatievergadering beslist over alle aangelegenheden van de Vereniging, tenzij het gaat om aangelegenheden van dagelijks bestuur.
In de regel komt de Associatievergadering daartoe tweemaal per jaar bijeen.

Het lijkt erop dat u Microsoft Internet Explorer gebruikt als uw webbrowser om toegang te krijgen tot onze site.

Om praktische en veiligheidsredenen raden we u aan een actuele webbrowser te gebruiken, zoals Firefox, Chrome, Safari, Opera of Edge. Internet Explorer geeft niet altijd de volledige inhoud van onze website weer en biedt niet alle benodigde functies.