© Lisa Aigner

Dorpen & Gehuchten

De steden en gemeenten in het Natuurpark Bergisches Land omvatten in totaal meer dan 2.000 dorpen, gehuchten en stadsdelen, die vooral tegen de achtergrond van de demografische veranderingen ingrijpende veranderingen ondergaan. Tegelijkertijd is deze bijzondere landelijk-dorpse structuur echter een van de sterke punten van het Bergisches Land en voor een groot deel verantwoordelijk voor zijn oorspronkelijke aantrekkingskracht. Het cultuurlandschap maakt indruk door zijn kleinschalige structuur en een afwisseling van bos, open landschap, beekdalen en bekende natuur- en cultuurmonumenten, evenals de nederzettingsgebieden. De Bergische dorpen worden gekenmerkt door voorbeeldige verenigingsstructuren en actief vrijwilligerswerk. De meeste mensen wonen in de dorpen, niet in de grote steden. Het spreekt dus vanzelf dat dorpsontwikkeling een belangrijk onderdeel is en moet zijn van het natuurparkwerk.

 

Dorpsontwikkeling

De afgelopen jaren heeft het natuurpark zich namens de drie districten Oberberg, Rhein-Berg en Rhein-Sieg vooral gericht op het helpen van mensen om zichzelf te helpen en de dorpen ondersteund bij hun activiteiten met de Future Village Workshop. Het versterken van de betrokkenheid in de dorpen heeft ook een versterkend effect op de regio. Naast het hierboven beschreven strategische doel van dorpsmatiging en netwerkvorming is het ook belangrijk om in samenwerking met gemeenten en dorpsbelanghebbenden vanuit het oogpunt van stadsontwikkeling zinvolle maatregelen voor dorpsontwikkeling vast te stellen en uit te voeren. Dit omvat ook het verwerven van passende financiering en ondersteuning van de dorpen bij het aanvragen en uitvoeren van de gefinancierde maatregelen. Zogenaamde dorpse binnenontwikkelingsconcepten bieden hier goede mogelijkheden. De steun wordt met name verleend door de gespecialiseerde diensten van de deelnemende districten of door het regionale management van de regio's LEADER of VITAL.NRW.

 

© Naturpark BL / Jens Eichner
© airpicture24

Toekomstig dorpsleven

Indien de Bergische dorpsgemeenschappen erin slagen jonge gezinnen in de dorpen te houden door de noodzakelijke infrastructuur in stand te houden, maar ook ouderen de gewenste levenskwaliteit te bieden, zal het Bergische Land profiteren van de inzet van de dorpsgemeenschappen met betrekking tot de demografische veranderingen.

 

De uitdaging moet zijn om het dorpsleven aantrekkelijk te houden en over de gemeentegrenzen heen te kijken. De basis hiervoor is de interactie tussen districten, gemeenten en plaatselijke verenigingen.

Het lijkt erop dat u Microsoft Internet Explorer gebruikt als uw webbrowser om toegang te krijgen tot onze site.

Om praktische en veiligheidsredenen raden we u aan een actuele webbrowser te gebruiken, zoals Firefox, Chrome, Safari, Opera of Edge. Internet Explorer geeft niet altijd de volledige inhoud van onze website weer en biedt niet alle benodigde functies.