Steun voor de reparatie en het onderhoud van bijna-natuurlijke toeristische infrastructuur

© Stadt Wermelskirchen

Op basis van de FöNa-richtsnoeren (financieringsrichtsnoeren voor natuurbehoud) stelt het ministerie van Klimaatbescherming, Milieu, Landbouw, Natuurbehoud en Consumentenbescherming van Noordrijn-Westfalen (MUNLV) aan het Natuurpark Bergisches Land maximaal 72.000 euro per jaar ter beschikking voor het uitvoeren van onderhoudsmaatregelen voor toeristische infrastructuur in de buurt van de natuur. Het gaat bijvoorbeeld om onderhoud van wandelpaden (loopbruggen), vernieuwing van bestaande recreatieve voorzieningen (bankjes), milieu-educatieve maatregelen (vernieuwing van bewegwijzering op themapaden) en maatregelen voor bezoekersbegeleiding. In principe komen alleen reeds bestaande infrastructuren die aan renovatie toe zijn, voor financiering in aanmerking. De maximale financiering bedraagt 70% van elke afzonderlijke maatregel. Financieringsaanvragen kunnen worden ingediend door gemeenten, steden of verenigingen in het natuurparkgebied.

Wij vragen de volgende documenten voor de aanvraag:

  • Een beschrijving van de situatie in de WERKELIJKE staat en de noodzakelijke onderhouds- en verzorgingsmaatregelen (type, omvang, periode) met gekleurde foto's (huidige staat), voor zover dit mogelijk is volgens het type van de desbetreffende maatregel.
  • een overzichtsplattegrond van de locatie in de ruimte (minimaal 1:10.000 maximaal 1:50.000), waarop de uitgevoerde onderhouds- en verzorgingsmaatregelen zijn aangegeven en genummerd
  • een individueel plan (ten minste 1:500, ten hoogste 1:2.000) of luchtfoto's waarop de maatregelen in detail zijn aangegeven en, indien nodig, relevante aanvullende informatie (bijvoorbeeld aanduiding van links of rechts van het pad).

Na het voorafgaande onderzoek van de documenten sturen wij u het formulier voor het bewijs van gebruik met het bericht van goedkeuring. De werkzaamheden mogen niet worden aangevat voordat de kennisgeving van goedkeuring is verzonden en moeten op een bepaalde datum zijn voltooid. Het gebruiksbewijs moet in tweevoud worden afgegeven en tijdig aan het natuurpark worden toegezonden.

Neem contact op met het natuurpark voor de exacte deadlines en data.

Informeer u - indien nodig - op de website van de MUNLV over de FöNa-richtsnoeren en de bijbehorende financieringsmogelijkheden. Er zij op gewezen dat typische natuurbehoudsmaatregelen zoals het onderhoud van biotopen (maaien, vrij maaien, enz.) niet op de voorgrond staan voor financiering in het kader van het forfait voor natuurparken. Deze maatregelen moeten in de eerste plaats worden aangevraagd bij de gespecialiseerde bureaus voor natuurbehoud (lagere natuurbeschermingsautoriteit). U vindt de FöNa-richtsnoeren door op de knop te klikken.

CONTACT

Ariane Kautschke

Projectbeheer
T: +49 2261-9163 111
ariane.kautschke@naturpark-bl.de

Wastl Roth-Seefrid

Beheer van wandelpaden
T: +49 2261-9163 120
wastl.roth-seefrid@naturpark-bl.de

Het lijkt erop dat u Microsoft Internet Explorer gebruikt als uw webbrowser om toegang te krijgen tot onze site.

Om praktische en veiligheidsredenen raden we u aan een actuele webbrowser te gebruiken, zoals Firefox, Chrome, Safari, Opera of Edge. Internet Explorer geeft niet altijd de volledige inhoud van onze website weer en biedt niet alle benodigde functies.